instagram.cz/koldart.gallery
 

Tvořit a věnovat se právě výtvarnému umění začal převážně při studiu na SUPŠ v Českém Krumlově.

K jeho rozhledu a utvrzení si svého uměleckého názoru přispělo především studium dějin umění, z nichž velkou inspirací pro něj jsou

díla starých mistrů.

Další impuls k tomu tvořit, jsou pro něj různé každodenní prožitky, lidské osudy, přírodní scenérie, neopakovatelné zážitky, filosofické a religionistické názory, cestování, apod.

Kromě grafiky se nejraději ve své tvorbě věnuje kresbě a malbě různými technikami.

V jeho obrazech jsou ukryté jeho sny, prožitky a nápady, a také inspirace od starých mistrů, které přijímá s pokorou, ale ve svých dílech se snaží o svůj vlastní osobitý styl.

Náměty pro svou tvorbu dále nachází v přírodě, lidech i ve vlastním nitru.

 

Účastnil se několika výstav, workshopů u nás i v zahraničí, z nichž např. :

 

Linz, Rakousko – r. 2014

Litomyšl - letní kurz restaurování 2015

Praha – r. 2015 – cena ministra zahraničí za soutěž SŠ a VŠ studentů k logu „V4 - Visegrádská čtyřka“ 

Č. Budějovice – ArtFest 2016, 2017

Studentský klub - Kampa 2018 

Krajský úřad  Jihočeského kraje  - 2018

Praha – ArtFest 2018

Krajský úřad  Jihočeského kraje  - 2019

Praha - ČT art 2019

 
Top